Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kehely-szövetség 2019.

2019.09.07

Kehely-szövetség

 

 

Ahogy az angyal leült a kislány ágya mellé rögtön kinyitotta a szemeit. Először csodálkozva nézte a hatalmas fényességet, aztán önfeledt boldog mosoly futott végig arcán. Mintha csak egy régi ismerőst köszöntene. Az angyal halványlila szárnyait kissé hátracsapva elhelyezkedett a kicsi ágyon, majd csendesen megszólalt.

- Nem tudsz aludni? Édesanya nem mesélt eleget?

- Dehogynem mesélt. Sokat. És énekelt is. Csak hát azok a furcsa valamik nem hagynak aludni… Te talán megérted… Tudod, amik a fejemben cikáznak … összevissza …

Az angyal elmosolyodott. Persze, hogy értette.

- Meséljek valamit még? Ezúttal, akár kicsit komolyabbat is, ha akarod. Már nem is vagy te olyan kicsi …  

- Persze! Persze, hogy mesélj! Bármiről! Imádom a meséket! Úgy örülök, hogy megint eljöttél!

- Rendben. De csak ha lecsukod a szemed és megígéred, hogy csendben hallgatod végig. És nem meséled el senkinek, a kettőnk titka marad!

A kislány nagyot bólintott, jelezve, megígéri. Majd izgatottan magához szorította kék plüss csacsiját, s miközben mélyen magába szívta az angyal megnyugtató vanília és levendula illatát szemeit lassan lecsukva elindult a mesék és álmok varázsbirodalmába...

 

Rég történt – kezdte lassan az angyal -, talán még a Nagy Nimród idejében. Mikor még az emberek szívükben érezték, értették és élték az Isteni Rendet. Mikor még tudták és élték isteni teremtő erejüket. Mikor még a kétség nem lépett az egység helyére és a fél-elem nem csinált fél-embert az Isten Emberből. Mikor a sötétség urai még gyengék voltak, s nem volt erejük megtörni a Tiszta Szívűek Szövetségét, mikor még nem volt erejük irányításuk alá vonni az embereket.

Ebből is érezheted, milyen rég volt … Ki emlékszik már erre? Senki – sóhajtott szomorúan az angyal. Most mégis emlékeznünk kell kicsit. Fontos lesz.

A Nagy Nimród Király idejében sok szövetség köttetett. Szent Szövetségek. Széttéphetetlenek. Olyan erősek, melyek téren és időn át összekapcsolták azokat, akik ebben az ősi szövetségben egyszer szabad akarattal, szívükben összekapcsolódtak. Kehely-szövetségnek hívták. Akik élték, a szívükben tudják ezt ma is.

Vagy inkább nem is tudják – érzik. Igen, igen, ez a jobb szó rá. Mert sokszor nincs tudati szinten, hanem sokkal mélyebben, s még annál is mélyebben szunnyad – a tudat alatt valahol lent -, hiszen így tud életről, életre megmaradni. Mélyen a lélekbe kódolva.

A Kehely-szövetséget egy nő és egy férfi kötötte. Ezt úgy értsd, párban kellett lenniük, szívüknél a Szerelem Szent Tüzével szorosan összekapcsolódva, hogy a bennük áramló női és férfi energiák így tudjanak közös teremtő erőként megnyilvánulni a világban. Ez a tűz, ez a közös teremtő erő kellett a Küldetés teljesítéséhez. A két Fél, mint két fél kör egy ponton – középen – teljesen összekapcsolódott, s innen alkottak egy – egy félkört kifelé. Ez volt a Kehely Szövetség ősi szimbóluma. Egyszerre jelent meg benne a teljes egység és a kifelé való nyitottság, mint egy olyan Szent Tudás, ami egyrészről erősen összefogta a szerelmeseket, másrészről segítette, hogy ősi tudásukat – a Küldetést, amit a Teremtő akaratából a Nagy Király rájuk bízott – át tudják adni a külvilágnak. A két fél-kör egyesítve egyúttal védelmet is jelentett a Kehely-szövetség Párosának.

Az angyalok és a felemelkedett mesterek különös gonddal választották ki a Párokat. Figyelembe vették nem csak a mögöttük lévő életek megélt tapasztalatait, de az előttük álló leszületések feladatait, fejlődési irányait és persze a leszületések helyét is. Láthatod, emberi ésszel szinte felfoghatatlanul sok szempontot kellett figyelembe venniük! Ez a tervezés csak Fentről lehetséges, innen a földről nézve lehetetlen, és sokszor érthetetlen is.

Első ránézésre maga a Kehely-küldetés is lehetetlennek tűnt. Azok a Párok, akik végül vállalták és beleálltak csak szívük erejében bízhattak és bíztak, s a mindent felülíró szerelemben, ami összekötötte őket – a Kezdetektől fogva. És itt van a titok. Hogy megértsd, miért vállalták, minden nehézség ellenére. Mert ők nem egyszerű szerelmes párok voltak.  Azokból sokat látott már a történelem. Itt másról volt szó ... Egy nagyobb erőről.

Tudod, ezek a Párok különlegesek voltak. Nem a karma sodorta és tartotta össze őket vagy egy múló fellángolás. Ők a kezdetektől EGYek voltak. A titkos tanítások szerint mikor Isten a Teremtés pillanatában szerelmes erővel kibocsájtotta magából a Fény-sugarakat sok sugaracska azonnal ketté vált. Ne kérdezd miért, most hosszú lenne elmagyarázni. De így történt. Ők öröktől fogva és örökkön örökké összetartoznak. Egyek voltak – és újra és újra egyek akarnak lenni. S egy szent pillanatban – mikor eljön az ideje – lesznek is.

Egy ponton kapcsolódnak, de közben életről, életre járják a fejlődés útját – néha együtt, de néha bizony külön. Ha külön az kicsit fáj, hisz a másik szívük mélyén mindig hiányzik kicsit. Ez a hiányérzet egyben viszont iránytű is lehet a kezükben. A két lélek nem találkozik tehát minden létidőben, s bizony olyan is lehet, hogy hibáznak vagy elbuknak egy-egy próbában. Ekkor a fejlődés kozmikus törvénye miatt a következő életben helyre kell hozniuk a tévedést vagy korrigálni kell, amit esetleg elmulasztottak. Ez okozhatja, hogy nem találkoznak mindig minden életben, mert csak akkor vehetik fel a Kehely-küldetést, ha teljesítették legfontosabb egyéni feladataikat, s ha a fejlődésben olyan közös pontra jutottak, ahonnan már mehetnek együtt tovább. De ez sokszor évszázadok kérdése.

Az Égben ez nem számít persze, Fent nincs idő.

Szóval, az ilyen, egy ponton örökre összetartozó Ősi Lélek-párokból válogatták ki a Kehely-szövetség tagjait. Csak ezek a Párok esküdhettek fel a Szövetségre, hiszen csak ők tudtak ebben a különös varázslatban teljesen együttműködni: egy ponton, azaz a szívüknél egyként, de kifelé nyitottan, azaz képesen arra, hogy tudásukat és képességeiket szabadon áramoltassák a külvilág felé. Lelkük egy ponton lényegében EGY volt. Ezen se a leszületések, se a tér, se az idő, s az esetlegesen külön megélt tapasztalatok nem tudtak változtatni, se elszakítani nem tudta semmi azt. Ami isteni szinten megszületett azt emberi szinten felülírni nem lehettet és nem lehet. Mert a törvény így szól: „Amint Fent, úgy lent”.  És nem fordítva.

A Kehely-szövetséget szent időben, szent helyen kötötték meg. A szerelmesek egymás kezét szorosan megfogva indultak el a Tündérek Szigetére, melyre egy vékony palló vezetett át. A palló alatt óriási mélység tátongott, alul sebesen zúgó, vadul száguldó vörös iszapos folyóval. Úgy kellett átmenniük a pallón, hogy nem nézhettek le a mélybe, nehogy leszédüljenek – ezzel mutatták meg, tudják –e uralni félelmeiket. Az egyik fél mindig előre ment, de ez nem volt előre megírva, melyikük legyen az. Néha a férfi, de néha bizony a nő ment előre. Aki először átment a túloldalra, a Tündérek Szigetére, megállt a pallóval szemben és mélyen a másik szemébe nézve lelkének erejével segítette át a pallón a társát. Így segítette át a félelmein, nehogy egy rossz pillanatban meginogva belezuhanjon a mélybe.

Mikor mindketten a Szigeten voltak újra szorosan megfogták egymás kezét, s innentől már nem is eresztették el. Így mentek a Tündér-sziget belsejébe a fehér és rózsaszínű tavirózsákkal tarkított apró tavacskák között vezető kacskaringós ösvényen. A Szigeten gyönyörű hófehér, kék, sárga és piros virágok pompáztak mindenfele, amerre a szem ellátott, a Szíriusz, a Vega, a Capella és az Antares csillagainak fényes tudását idézve. A Pár, mire végigment az ösvényen szívében feltöltekezett ezzel az isteni tudással.

A Szer-tartást vezető rangidős Mágus Pap hófehér ruhában várta a szintúgy hófehér ruhába öltözött Párt a Sziget közepén elhelyezkedő arany tulipánokkal díszített hófehér kör alakú kápolnában. A kápolna Ég felé törő kecses kupolája teljesen átlátszó volt, így éjjel a Csillagok és a Hold, nappal a Nap fénye teljesen beragyogta a kis Kör-kápolnát. A Kehely-szertartás idejét pontos számítások előzték meg, hiszen a Nap és a Hold (a férfi és a nő) kettős erejének áldásával kellett megtörténnie. Így hát egyrészt Telihold idejében, annak a napján végezték, az Istenanya áldásához, azonban mindig délben, egyben a delelő Nap áldása alatt. Ha pedig a Telihold véletlenül épp délre esett, ott mindig egy különleges Küldetés indult útjára …

A Szer-tartás kezdetén a Mágus kezébe vette a Szent Kelyhet, melyben a világ kezdete óta az Örök Élet Italát őrizték Nimród Birodalmában, s a Szerelmeseknek nyújtotta. Először a nő, aztán a férfi ivott belőle. Végül a Mágus mindkettejük fejére öntött egy kicsit a Szent Italból, hogy az lassan végigfolyva testükön sejtszinten töltse fel és emlékeztesse majd őket, hogy a Kehely-szövetség köztük megköttetett. Örökre. Életről – életre, újra él és újra él. Időn túli. Téren túli. Egón túli. Épp ezért emberi akaraton túli. Tehát sérthetetlen.  

A Kehely örök szövetségét, a Szerelem Szent Erejét csókkal pecsételték meg, mely csók, ha újra egymáshoz vezeti egy adott létidőben a Párt, bekapcsolja az ősi kódokat, s Ők lassan emlékezni kezdenek arra, honnan jöttek, miért jöttek, s hogy örökre összetartoznak. Emlékezteti Őket, hogy mostantól együtt kell Nimród Király Fény-nyilait szórniuk a világban, hogy a sötétséget legyőzve a Szeretet Törvénye újra átvegye az irányítást a földön, s a Szerelem legyen újra az egyetlen teremtő erő. 

…………………………….

 

 

 

Az előttünk álló héten újra megszólal az örök szerelem üzenete.

Igen, újra, hiszen nyáron volt már erről szó. Július végén ugyanis a Merkúr együtt állt már egyszer a Vénusszal, s akkor az Ikrek „örök” minőségét jelző Pollux csillagaival feltöltekezve. Júliusban ráérezhettünk már arra, ki vagy mi jelent számunkra múlhatatlan, örök szerelmet, el nem múló mély érzést vagy örök minőséget az életünkben. Most, szeptember 13-n, a Merkúr ismét együtt áll a Vénusszal! S milyen szép, ezúttal szintén az „örök” üzenetére figyelmeztet, emlékeztet.

A Vénusz - Merkúr együttállása (mely már ezen a hétvégén elkezdődik) ugyanis a Szűz csillagkép múltból elrugaszkodó lábánál található Kehely csillagaival lesz érintve. A Kehely egy gyönyörű kétszer félkör alakú csillagkép az Égen, mely két félkör egy ponton teljesen összeér. Serleg néven is ismert, s bizonyos elméletek szerint arról a Serlegről van szó, melyben Krisztus vérét összegyűjtötték a keresztfa alatt. Sok titkot rejt magában ez a csillagkép az biztos. Olyat is, ami még nincs a felszínen.

A Kehelyben őrizték az Örök Élet Italát. S persze őrzik egy szinten ma is. Ehhez férhetünk hozzá jövő pénteken, sokkal könnyebben, mint máskor. Mintha kinyílna előttünk ez az Örök Tudás. Kiváló alkalom például meditációban az aranyszínű Kelyhet kezünkbe fogni és abból kortyolni egyet. Nem csak az Örök Tudást élesztheti fel bennünk, de egyúttal feltölt, megerősíti lelkünket, szellemünket.

A Kehely másrészt az Örök Szerelem és az örökre összetartozó Lélek Párok szimbóluma is az Égen. (Hívják ma „duál-párnak” vagy „ikerlángnak” is, ennek boncolgatásába most nem mennék bele, mert nem ez a lényeg szerintem.)

Tudjuk, hogy ez a két hét, amiben benne vagyunk szinte végig átlagnál erősebb verbális energiákkal van feltöltve. Ebbe simul bele ez a ragyogó, lágy, örök szerelemről szóló égi hatás. Azért, mert segíteni szeretne. Hogy megértsük és felismerjük egyrészt, ki a Társunk, akivel összetartozunk örökre – életről, életre, a Kezdetektől. Ez olyan erőt és olyan tudást adhat a kezünkbe, ami fontos a küldetésünk teljesítéséhez. S ez egy szinten nem más, mint a Fényt közösen, szövetségben terjeszteni! Együtt, szorosan, kéz a kézben, a szerelem erejében teljesen össze kapcsolódva - de nem önző módon csak egymásnak élve, teljesen „egymásba zártan”, hanem egyúttal a külvilág felé nyitottan is. Ez a Kehely nagy titka! És ez a Kehely-szövetségben élő Párok erejének és küldetésének nagy titka is! Az egység és a nyitottság együtt.

A jövő hét péntek (09.13.) így hát ismét a Szerelem Szava. Kiváló alkalom rendezni érzéseinket, gondolatainkat ebben a témában és azt szépen, rendben elmondani, hogy életünkben minden mozaik végre a helyére kerüljön. A nagy rendező és érzelmes beszélgetések ideje, mely egyúttal segít kibékülni és megbékélni, ha esetleg ez aktuális életünkben.

Érdemes arra figyelni, hogy ezen a napon gondolataink ismét átlagnál nagyobb teremtő erővel bírnak! S mivel a jövő vize is életre kel a Hold által, így nagyon nem mindegy mi jár a fejünkben, s milyen érzelmekkel töltjük fel gondolatainkat. 

Ez az időszak tehát egyrészt segít elrugaszkodni a múlttól vagy a múlt hibáitól - bele értve azt az üzenetet is, hogy mostantól máshogy csináljunk valamit, mint korábban. Illetve segít, hogy érzéseink a helyükre kerüljenek. Mint egy puzzle-ban, a részletekre is most nagyon oda figyelve. 

A jövő hét közepétől mindenképpen harmonizálódnak gondolataink, békésebb napok következnek, melyben a szép, az örömteli gondolatok veszik át az irányítást. Ebből egyúttal meríthetünk is, mint olyan Örök Tudásból, ami a szépre és jóra való nyitottság képessége, s amely egy szebb életet segít (gondolataink erejével) teremteni. Itt a merítés ideje!

A múlt, a múltból hozott emlékek vagy érzelmek előtérbe kerülnek a Szűz csillagkép múlt lába révén is. Ezért ez a pár nap abban is segít, hogy érzelmi életünk harmonizálásához, s az Örök Szerelem megéléséhez megértsük, min kell végre továbblépnünk. Milyen rossz szokáson, milyen buta félelmen vagy milyen múltban gyökerező hibás gondolati mintán.

A Szűz lábában nagy lendület van. A lendületes beszélgetések ideje! Másrészt elhozza a megértést is számunkra arról, hogy egy nagy lendülettel valamin tovább tudjunk lépni, amit a múltban nem jól csináltunk. Hogy egy jobb irányba tehessünk végre egy lépést gondolatban vagy egy beszélgetés keretében. 

 

Mindezt megkoronázva szeptember 14-n hajnalban egy gyönyörű Telihold jelenik meg a Visszaúszó halak csillagaiban. Valamint kíséri két impulzív hatás is: a Mars és a Neptun, valamint a Nap és a Plútó között. Ez a két nap (09. 13 – 14.) ismét szenvedélyesebb, lüktetőbb lesz, konkrét cselekvésre sarkall. Akár olyan tettekre is, mely sorsunk átminősítésében vagy megfordításában segít.

Mivel szeptember 13-n este, közvetlenül a Telihold előtt a Hold együtt áll a Neptunnal, aki a Vízöntő csillagkép jövő vízében táncol, így a szeptemberi Teliholdban egy kettős üzenet rejlik. Lényegében a jövő tisztítása és a visszatérés lehetősége együtt. Azaz, miközben a Kehely varázslatos tudása megjelenik az Égen egy új jövő kezd megszületni lelkünkben, most már tiszta lappal, terheinket teljesen magunk mögött hagyva. És ezzel a megtisztult, felszabadult lélekkel már készen állunk a nagy visszatérésre, hogy valaki (akár az Örök Társ) vagy valami (egy varázslatos múltbeli képesség) visszatérjen hozzánk.

 

Titokzatos és szép égi jelenség, hogy az ősz eleje olyan, mintha a nagy visszatérések ideje lenne, ugyanis különleges módon egymás után két Telihold is a Visszaúszó halak csillagaiban fog felragyogni... Talán most állunk készen arra, hogy egy társ vagy egy tudás visszatérjen hozzánk ... 

 

 

 

Áldott őszi hangolódást kívánok!

 

Szeretettel,

Veres Mónika

2019. szeptember 7.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.