Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az értékrendszer korszakváltása 2012.

 

Az értékrendszer korszakváltása 

- a Plútó és a Szaturnusz uralmi cseréje -

 

 

 

 

Már sokszor elhangzott, különleges időket élünk. És ezen az őszön ez csak tovább folytatódik, vagy inkább még jobban felerősödik! A korszakalkotó, forradalmian új időket elhozó és mélyen megtisztító Plútó-Uránusz kvadrát folyamatosan hat, de mellette a Plútó más területen is főszerephez jut a nagy Égi Palettán, elhozva a Lélek Idejét.

Október 5-én pénteken ugyanis ismét ritka, korszakalkotó jelenségnek lehetünk tanúi: a Szaturnusz belép a skorpió zodiákus jelébe a Plútó uralma alá, miközben tudjuk, hogy a Plútó már jó ideje a bak jelében halad a Szaturnusz uralma alatt. Egy úgynevezett uralmi csere jön tehát létre az Égen (hosszú évekig tartva)! Lassú mozgású bolygókról, az Ég nagyon fajsúlyos szereplőiről van szó! Karma vagy sorsbolygóknak is hívják őket, ami azt sejteti, itt most bizony felerősödik a Sors Szava az elkövetkező időkben. A szabad akarat törvénye fontos szabálya az emberi létezésnek. Van azonban egy nagyon szép ősi mondás: a szabad akarat törvényének csak egyetlen korlátja van: az isteni akarat törvénye. Most ilyen idők következnek. És az uralmat a Lélek Szava veszi át – az Ész Szavával szemben.

A Szaturnusz és a Plútó szoros kölcsönhatásával, s a Szaturnusz skorpióba történő belépésével kikerülhetetlenül (s ha ki akarnánk kerülni, akkor  kényszerítő módon) eljön az ideje az elmélyülésnek! De ezúttal nem csak pár napig vagy pár hétig, hanem hosszú évekig, ami azt sejteti egy ilyen fajsúlyos hatás az egész eddigi életünket átformálja!

Hogy miként? Íme:

  

A Plútó és a Szaturnusz uralmi cseréjének hosszú távú hatása, hogy gyökeresen mély változásokat hoz az értékrendszerünkkel kapcsolatban. Óriási, radikális fordulatok várhatóak – egyéni, nemzeti és globális szinten egyaránt – az értékek terén: az önértékeléssel, társunk értékelésével, vagy általában az eddigi életünk érték fogalmaival kapcsolatban. Előfordulhat, hogy amit eddig értékesnek, fontosnak hittünk (egy kapcsolat, egy barátság, egy munka, egy hitrendszer) az most gyökeresen átfordul és hirtelen megértjük mennyire más dolgok kerültek már az értékrendszerünk csúcsára.  Ami korábban értékes volt az jelentőségét veszti, s helyébe más, fontosabb lép. A mélyreható és gyökeres átértékelődés bennünk – majd körülöttünk - radikális (és talán váratlan) fordulatok formájában érkezik. Illetve, ha érték-válságban éltük eddig az életünket, akkor radikális tanítások formájában rendeződik át az értékrendszerünk, hiszen a Szaturnusz szigorú Mester tud lenni. 

A Szaturnusz a Küszöb Őre, hiszen a messianisztikus bolygók előtt őt láthatjuk az Égen, mint a Végső Titkok bölcs őrzőjét. Ez azt is mutatja, most feketén-fehéren, ellentmondást nem tűrően csak és kizárólag azt engedi át az elkövetkező években (!) a „küszöbünkön”, ami maximális értéket képvisel. Minden más radikálisan elbukik. (Egyéni és globális szinten is igaz.) A szabad akarat törvényének szellemében azonban, ha nagyon nem akarjuk megérteni ezt a tanítást, akkor végső soron a Plútó nem a magasba emel, hanem a mélybe ránt. Önmagunk belső poklába. Vagy a magány zárt ketrecébe. De ez már egyéni felelősség kérdése. Hiszen az Örök Értékek követésének ösvénye most mindenki előtt nyitva áll, s aki meg tudja különböztetni az ocsút a búzától, s képes a hétköznapi próbákban is eszerint élni az életét, aki tud felelősséget vállalni még nehéz időkben is, azt a Plútó magasba emeli, egészen a Tejút isteni magasságaiba. Azaz annak hatalmas szintemelkedést hoz az életébe! 

A Szaturnusz révén a felelősségvállalás mindenképpen központi szerephez jut ezekben az időkben, mintegy a Plútó hatására ez is felerősödik, kiéleződik.  A saját sorsunkért való felelősség és szeretteinkért, közvetlenül ránk bízott társainkért (gyermekeink, szüleink, párjaink, családtagjaink, barátaink) való felelősség egyaránt maximumra emelkedik. Itt már nem lesz helye kompromisszumnak, hiszen a Plútó nem ismer középutat.  Épp ezért annak a lehetősége is benne rejlik ebben a különös helyzetben, hogy aki vállalta eddig a felelősséget (sorsáért, szeretteiért) annak most a Plútó óriási minőségi emelkedést hoz, viszont aki ellenkezőleg, eddig kerülte a felelősségvállalást és könnyű, „megúszó” életmódra játszott, azt a Plútó a mélybe ránthatja. (Egészen addig, amíg a kemény szaturnuszi tanítások hatására önként nem lép a felelősség-teljes élet ösvényére.)

Mivel a Szaturnusz az idő ura, ez az uralmi csere felgyorsítja az időt! (Hiszen a Mars és a Plútó uralma alá kerül az "idő".) De felgyorsítja annak a folyamatát is, hogy minden halott helyzetet vagy halott kapcsolatot végleg - azaz időt állóan - lezárjunk. Radikálisan és kikerülhetetlenül. 

A Szaturnusz skorpióba lépése elhozza a teljes lelki elmélyülés tapasztalatát, illetve az egó halálának a tapasztalati útjára lépünk. Épp ezért az elkövetkező években (kikerülhetetlenül) többek között megtapasztalhatjuk  a legmélyebb szerelem élményét, a teljes érzelmi alámerülést, s a szexualitás legszebb arcát: eljön az ideje, hogy "belehaljunk" a másik ölelésébe, azaz a teljes ön-átadás időszaka köszönt be.

Spirituális körökben is jelentős érték-átrendeződést hozhat. 

Mivel a Szaturnusz csillagképi környezete továbbra is változatlan, hiszen 2013. őszig a varázslatos Angyalban halad, így a fenti uralmi csere folyamataihoz nagyon komoly angyali segítséget kapunk! Vezetnek, támogatnak minket Angyal Segítőink! Hívjuk, kérjük, halljuk, s kövessük Őket! Hiszen rávezetnek a felelősség-teljes és szentséges élet ösvényére. Az Igaz Értékek Ösvényére.

A Plútó csillagképi otthona most szintén beszédes, a Szenvedély Bajnoka a Nyilasban és a Déli Korona csillagai felett jár. A magyarság számára tehát kiemelt jelentőséggel bír ez az uralmi csere! Azt mutatja, a fokozott felelősségvállalás és a gyökeres értékrendszer-váltás elsősorban a magyar nemzetet fogja fajsúlyosan érinteni! Talán ez fog igazi sors utunkra végre ráirányítani minket. S talán ez összefügg majd társadalmi szinten egy olyan fajsúlyos és mélyreható értékrendszer átalakulással is, aminek vezérlő elvét a Déli Korona – azaz a Magyar Szent Korona – fénylő csillagai mutatják, mint követendő irányt. A magyar nemzet számára a gyökeres átalakulást, a radikális fordulatot tehát október elejétől felerősíti az uralmi csere! (Melynek fő "mozgatója" a sokat emlegetett Plútó-Uránusz kvadrát!) 

Ami a rövid távú hatásokat illeti, különös napokat élünk abból a szempontból is, hogy több varázs fényszög – kvintil – is érvényesül egyszerre, egy időben most. Október első napjaiban már hatósugárban (orbisban) van a Vénusz és a Jupiter kvintilje (egészen szoros azért nem lesz végül, mert a Jupiter 4-én retrográdba fordul), amely elhozza október 1. és 4. között a szerelemben az Égi elrendelés, s az Isteni törvény varázslatát. Ezzel egyidőben október 3-án szoros bikvintil fényszög áll fel a Vénusz és az Uránusz között, messianisztikus üzenetet hozva szintén érzelmi, szerelmi téren. A különös megérzések, szavakkal és logikával nem megfogható megsejtések, misztikus üzenetek mind egy váratlan szerelmi felismerésről vagy egy váratlan, varázserejű érzelmi megtisztulásról szólnak. Emberi kapcsolatainkban a tisztázás most külön mágikus erővel bír, s egyben magas szintű mágikus segítséget kap. Ezt követően még mindig nincs vége a varázslatnak, hiszen október 4. és 27. között pedig a Jupiter és az Uránusz lép egymással kvintil fényszögbe (tágan, de érezhetően). Utóbbi szintén a varázserejű, szinte csodával határos megtisztulásban, felszabadulásban (vagy egy előző életbeli mágikus képesség visszatérésében) segít. Erősen érinti a magyarság sorait ez is, komoly Égi segítség, Égi varázserő érkezik most a magyar emberek számára a megtisztulásban, felszabadulásban. Hiszen a Jupiter a magyarok szerencse csillaga, ráadásul most az ikrek jelében halad, érintve Nimród Király csillagait.

Október 2-án (s az ezt környékező napokban) újra komoly válaszút elé érkezünk, hiszen a Mars együttáll a skorpió jelében a felszálló holdcsomóponttal. Egyben az érzelmi, lelki felismerések terén jelentős előretörést hozhat (mintegy felgyorsítja), az együttállás ugyanis különleges módon egyszerre lép racionalizáló fényszögbe (kvadrátba) a Vénusszal és a Neptunnal.

A felszálló holdcsomópont egyúttal felébredetést is jelez, tehát ezekben a napokban (de főleg kedden) nagyon jelentős érzelmi, lelki felébredésben lehet részünk! Lelkünk olyan mélységeiből fakadhat fel az „ébredés” (vagy a felismerés), hogy talán magunk is meglepődünk. Mintha az ember egy hosszú, mély álomból ébredne, s most tudatosul benne, mi is van valójában a lelke legmélyén, vagy hogy milyen ködösítés, téveszme vette eddig körül. Most tudatosulhat egy mélyben megbúvó érzelem vagy egy titok a múltból. (A Marssal együttállva elsősorban a férfiak számára hoz jelentős felébredést.) Akár egy konkrét párkapcsolatról, akár más emberi kapcsolatról legyen szó, amelyet eddig talán mély titkok, sötét ügyek vagy ködös helyzetek jellemeztek, most mutatja meg az igazi arcát. Ez lesz az igazi ébresztő! 

Miközben a Mars mind a Vénusszal, mind a Neptunnal kvadrátba lép, közben a Vénusz szemben áll (oppozíció) a Neptunnal, tehát egy szép háromszög jön létre újra az Égen. Ezek a napok a Mars, a holdcsomópont, a Vénusz és a Neptun szoros kapcsolódása, háromszöge által nagyon jelentős lelki felismerések elé állítanak minket saját felszín alatti világunkat illetően, melynek hatására a párkapcsolatban vagy általában érzelmi téren válaszút elé érkezünk.  

Nagyon erős mostanában a skorpió hatása. Mind a Mars, mind a Szaturnusz érintett általa. Ráadásul a Szaturnusz ezekben a napokban készül elhagyni a mérleg jelét, s lassú lépteivel átsétál a skorpió sejtelmesen mély birodalmába. Erre a pár napra a Szaturnusz így közvetve „összekapcsolja” a mérleg és a skorpió jelét, ami azt üzeni, kifejezetten párkapcsolati téren jön el most a lezárás, befejezés - vagy az elmélyülés ideje. Egy régi kapcsolatunk most végérvényesen lezárulhat. Mindehhez szintén angyali segítséget kapunk! Hiszen ez a lezárás kell a megújuláshoz és felszabaduláshoz (mert közben a Plútó az Uránusszal kvadrátban halad).

Azaz két lehetőség van (szélsőségesen, hiszen a Plútó uralma alatt járunk): egy kapcsolat most vagy örökre lezárul, megszakad, vagy eljön az ideje az igazi elmélyülésnek, az ego feladásnak (azaz önmagunk meghaladásának), a társsal való mély lelki eggyé válásnak. Ez utóbbi esetben a különlegesség ezúttal az, hogy a Szaturnusz hosszú távon hozza el az elmélyülés idejét, s jelzi egyúttal a felszínes élet végét. Lesz akinek, munka, feladat lesz vele, itt is jöhetnek a próbák, de egyúttal ellenállhatatlan belső késztetést érzünk a következő években, hogy elinduljunk önmagunk legmélyebb belső birodalmába, s ezáltal a lelki elmélyülés szentséges birodalmába. A Szaturnusz szigorú tekintetével figyelni fog minket és nem hagyja, hogy letérjünk a Lélek Útról.

  

A lelkiség, az elmélyülés, az érzelmek birodalmába való alámerülés mindenképpen központi szereplő tehát ezen az őszön! A Szaturnusz ugyanis miközben belép a felszín alatti világot jelképező skorpióba, közben október 11-én emelő fényszögbe (trigon) lép a lélek mélyének nagy urával a Neptunnal, mely ráadásul a halakban jár, amely szintén a legmélyebb érzelmek, az Unio Mystica területe. Érezhető, hogy itt szavakkal szinte megfoghatatlan, elképesztően szép LELKI MÉLYSÉGEK kezdenek életre kelni október elejétől (s hatnak hosszú ideig életünkben). Minden a lélekről, az érzelmekről, az egységről, a szeretetről szól, a felszínes élet ideje ezzel lejárt! A Szaturnusz szinte kényszeríteni fogja azokat is, akik féltek eddig az igazi elmélyüléstől, féltek az ego feladásból fakadó Igaz Szerelemtől, féltek önmaguk legmélyebb belső érzéseitől, hogy elmélyültebb életet éljenek. Azt fogjuk érezni, kikerülhetetlenül eljött az ideje, hogy letegyük az álarcokat és a felszín alá merészkedjünk, eljött az ideje az igazi érzelmeink megélésének, eljött az ideje, hogy megtapasztaljuk a lelki mélységeket, az igazi szerelmet, s az Unio Mysticát. Nem csak egy pár napig - az elkövetkező hosszú években!

Október első vasárnapján a Mars belép a Skorpió csillagképébe, ami csak tovább erősíti annak az idejét, hogy nagy erőkkel tudatosítjuk magunkban lelkünk legmélyének, felszín alatti régióinknak valódi tartalmait. Itt komoly előretörésre lehet számítani, hiszen a Mars felgyorsítja ezeket a folyamatokat, felszínre hozza a mélyben szunnyadó érzelmeket, az eddigi titkos érzéseket vagy titkokat is. Miközben a Mars ebben a csillagképi környezetben kvadrátba lép (október 8-án) a Neptunnal mély lelki igazságok jönnek a felszínre, hiszen a Mars a zodiákus rendszerben a nyilasba ér a Jupiter uralma alá.

A Mars Skorpióba lépése lényegében ráerősít a Szaturnusz skorpióba lépésének hatására, hiszen nagy erőt ad ahhoz, hogy lezárjuk azt - szellem szinten is - aminek lejárt az ideje vagy ami halott helyzet.  

 

A Szaturnusz október 5-én együttáll a Merkúrral, s ugyanezen a napon így együtt, kéz a kézben lépnek át a skorpió jelébe. Fantasztikus Égi összhang! Káprázatos! Ebből is látszik, szabad akarat ide vagy oda, az Égben ésszel szinte felfoghatatlanul tökéletes rend van! Közös átlépésük tehát a skorpióba azt is jelenti, közben együtt kerülnek emelő kapcsolatba (trigon) a Neptunnal (kiemelt napok: október 05., 06. és 11.) Nagyon fontos napok lesznek lelkünk legmélyének megértésében! Felszín alatti világunk, a felszín alatti összefüggések megértésének idejét jelenti. Ezzel jött el az Elrendelt Ideje, hogy megértsük, ami bennünk leges legmélyebben van. Olyan mélyen eltemetve, hogy saját magunk is meglepődhetünk.

Október első napjaiban – de főleg 5-én és 6-án – ennek hatására azt is érezhetjük, nincs helye halogatásnak, eljött az ideje egy beszélgetésnek. Méghozzá egy olyan beszélgetésnek (vagy más kommunikációnak), ami lelkünk legmélyéből fakad, vagy legmélyebb érzelmeinkről üzen. A felszín alatti világunkról. Titkainkról, vágyainkról, sötétebb oldalunkról vagy igazi érzéseinkről. A látható mögötti láthatatlanról. Talán most érezzük kényszerítő idejét kimondani, amit eddig titkoltunk (akár önmagunk elől is), kimondani, amit a mélyben legbelül érzünk, kimondani azt, ami eddig nem volt a felszínen látható. Főleg október 3. és 6. között  fogunk nagyon erős inspirációt érezni arra, hogy legmélyebb érzéseinkről beszéljünk, hiszen 3-án a Vénusz együttáll a Regulussal, az Oroszlán szívével. Ez a szeretet szava!

Most jön el az ideje, hogy megértsük melyek az igazi értékek életünkben. Főleg lelki téren. A gondolataink most főleg a lelki értékeinkre fókuszálódnak. S az időre. Az időszerűségre. 

Egyben kiváló időszak koncentrációs gyakorlatok végzésére (vagy kristály programozásra). Erre külön felhívom a figyelmet, ugyanis a koncentrációs gyakorlatok varázslatosan segítik a Szaturnusz magas szintű működését, azaz annak az életterületnek az emelését, amelyen eddig nehézségeket, próbákat hozott. Érdemes időt szánni rá minden nap! (S ezzel szemben minél kevesebb időt tölteni a TV előtt, mert az szétszórva a figyelmünket gyengíti a koncentráció erejét, így alacsonyabb szintre löki a Szaturnuszunkat is.)

  

Minden mély lelki beszélgetés, mely szentséggel átitatott, s belső értékeinkről üzen, nagyon komoly emelő hatással bír, s egyúttal jelentős rendező ereje van, hiszen a Szűz csillagképi környezetében járunk. Ez is része az érték-rendezésnek vagy át-rendeződésnek! Október első heteiben tehát főleg az érzelmekre koncentrálunk. A lelki értékekre. Mely gyökeres változást hoz hosszú távon életünkbe a Plútó és a Szaturnusz uralmi cseréje révén. Ez az uralmi csere nagyon fajsúlyos történet lesz. Mélyrehatóan alakítja át mindnyájunk életét. 

 

 

 

Áldott, napsütéses őszi napokat kívánok!

 

 

Szeretettel,

Veres Mónika

2012. október 01.

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.