Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az Istentudás Éve 2020.

Az Istentudás Éve

- A hit és az ima sorsfordító ereje - 

 

 

Felvezető gondolatok.

A három nagybolygó (Jupiter, Plútó, Szaturnusz) 2020. évi együtt állásának sorsfordító hatásáról, a velük érkező kiemelkedési lehetőségről tartottam már egy előadást december végén Budapesten, erről a videó felkerült az internetre. Azonban mostanra ennek a kardinális, mélyreható változásokat hozó folyamatnak az írásbeli összefoglalója is elkészült, alább. Főleg azért, mert döbbentem tapasztaltam, hogy mennyi félelemkeltő, negatív üzenet ment ki a médiában az elmúlt hónapokban az idei évvel kapcsolatban. Sokat gondolkodtam ezen. Vajon miért van erre szükség? Hát nem segítenünk, emelnünk kéne az embereket inkább a Fény felé vezető utat megmutatva? Tényleg még mindig ilyen sokan nem értik az energiáknak – a bolygóknak – azt az egyszerű működési elvét, hogy minden hatás megélhető alacsony és magas szinten is?! Ez csak egy döntés kérdése. Nincs „rossz” bolygó! Rajtad áll, hogy működteted! Ez a szabad akarat. 

Mivel radikális évünk lesz, így ki kell mondani, aki az idei évben együtt álló három nagy bolygó hatásából csak a rosszat, csak a negatívat emeli ki és ezt nyilvánosan eljuttatja bármely fórumon az emberekhez, az valójában a szabad akaratuktól fosztja meg őket, mert kizárólag az alacsony szint felé irányítja a figyelmüket. Ráadásul saját magának energiát merít abból a félelemből, amit hallgatóiban kelt. Pont a mi szakmánkban óriási a felelősség most! És akiket a Teremtő azért küldött ide, hogy a láthatatlan világ vagy a kozmosz működésének titkairól beszéljenek, azoknak szent kötelességük megmutatni most, hogy VAN kivezető irány, VAN megoldás, VAN magas szintű megélési lehetőség, VAN minőségi kiemelkedés az időszakban. Sőt. Óriási lehetőség van benne. S minél többen erre fókuszálnak, annál inkább ez tud nyilvánulni az anyagban! 

Azt gondolom, minden tiszta szívű spirituális és szellemi úton járó szakember, akit a Szeretet Törvénye vezet oda kell, hogy figyeljen erre idén. Nagyon. Mert ez a felelősség éve is, s mert olyan évet írunk, amikor nagyobb a tét. Sokkal. 

Tehát azért írtam meg ezt az összefoglalót, hogy segítsek tudatosítani: Van az előttünk álló időszaknak magas szintű megélési lehetősége! A kulcs pedig őseink tudásában a csillagképekben rejlik. 

 

………………….

 

Nézzük hát, mit rejt magában a 2020. esztendő magas szinten?

Az idei esztendő a határaink meghaladásának éve lesz. Hisz kozmikus üzenete, hogy emberiség szintjén éretté váltunk egy gyökeres, minőségi változásra. Sőt, ideje is van. Persze, hogy ki vált erre valóban éretté – s ki nem – ez ebben az évben fog kézzel foghatóan kiderülni! Hiszen a Szaturnusz mindig levizsgáztat. Így vizsgázunk le most mi emberek is egyénileg és csoportszinten is.

A 2020. esztendő a Nagy Vizsga éve. A Szaturnusz a Plútóval karöltve idén ellentmondást nem tűrően meg fogja kérdezni: Mit tanultunk, mit értettünk meg eddigi hibáinkból, eddigi félelmeinkből, téves hiedelmeinkből? Ha és amennyiben megtanultuk a leckét, mindezek alapján készek vagyunk – e valóban, kézzelfoghatóan VÁLTOZTATNI most? Önmagunkon elsősorban. Belső világunkon a Szeretet Törvénye alapján. És ezt élni a gyakorlatban.

De valószínűleg az egész világ eddigi működésén szükséges lesz változtatni. Hisz, ha a tapasztalatainkból tanulunk most, akkor óriási erőt kapunk idén hozzá, hogy meg tudjuk hozni azokat a radikális döntéseket és lépéseket, melyek mindezzel együtt járnak. Mindezt szinte kikövetelik belőlünk. Egyénileg és csoportszinten is.

A változás elve lesz az egyik legfontosabb hatás idén! És ezek főleg radikális, mélyre hatoló változások. Érezhetjük úgy év végére, szinte „minden” megváltozott „körülöttünk”. De persze ez jó esetben egy pozitív irányú (azaz isteni irányú) belső átalakulás jól megérdemelt következménye. Az egyre erősödő isteni én hívó szavára. Mert a felébredés éve is, az isteni én felébredéséé.

Ebben a változásban azonban fontos, hogy mindvégig az Örök Értékek talaján kell maradni. Hiszen a Szaturnusz a Küszöb Őre, egyben a nagy értékőrző. (Nem hiába a székelyek bolygója.) Azaz a változás kikerülhetetlen és szükséges, de vagy egyfajta visszafordulással ahhoz, ami az emberiség egészének szintjén örök (a szeretet, az isten, a jóság, a bölcsesség, a megbocsájtás, a becsületesség, az emberség, a lojalitás, a természet és az élővilág tisztelete), vagy visszafordulással ahhoz, ami a mi egyéni életünkben örök érték. Természetesen nem a fejlődés kárára van mindez, hanem pont az istenhez méltó élet irányába való fejlődés érdekében.

Magasabb dimenzióba ugyanis káoszban, érték vesztett, szeretet nélküli világban nem lehet emelkedni. Ezt tanuljuk most.

Azzal is szembesülhetünk, hogy az egyik „fejlődés” (ami szeretet nélküli) élet-ellenes és pusztulásba viszi a földet, a másik viszont egy magasabb életminőség felé emeli a földet, s a rajta élő emberiséget. Egy magasabb dimenzióba. Most jött el tehát az ideje radikálisan, kikerülhetetlenül annak, hogy minden, ami az Istenhez méltó Élet és a Szeretet Mércéjét nem éri el az teljesen eltűnjön, hisz a Szaturnusz – Plútó együttes hatása radikálisan kikényszeríti. Eljött az ideje, hogy a világ teljesen átalakulva egy magasabb szintre (magasabb, azaz fényesebb, az istentudáshoz közelebbi energetikai minőségbe) léphessen. És ebben nekünk magyaroknak iránymutató szerepünk lesz.

Mindez radikális átalakító hatással lehet nem csak az emberi kapcsolatainkra, de a gazdaságra, a kultúrára, a politikára és a földhöz való viszonyunkra is.

Nekünk, magyaroknak az idei évben az utóbbi irányt mindvégig szem előtt tartani és mindenáron követni nem csak lehetőségünk – bár az is -, de egyben kötelességünk. Hiszen a mi isteni küldetésünk pont az, hogy útjára indítsuk a Fényt a Kárpát-hazában, s aztán a világban. Küldetésünk ebben az évben nagyon felerősödik: a tanítás, a Szeretet Törvényének élése és terjesztése a hétköznapokban, főleg ősi nagy „tudásunk” az IMA ereje által.  Hiszen a Plútó, Jupiter, Szaturnusz hármas együtt állás a Nyilas csillagkép végénél aktiválódik, az elengedő kezénél és a Tejút felé szárnyaló Sas (Turul) csillagai alatt.  

Itt kell tenni megint egy kis kitérőt.

Nem, nem beszélek félre. Tudom, hogy az együtt állás a bak zodiákus jelében lesz, erről szólnak az asztrológiai hírek. De nézzünk már fel az Égre! Nyissuk ki végre a szemünket – s ezzel együtt a szívünket is -, hogy mit rajzolt fel az Isten az Égre! A 12 zodiákust nagyjából 2500 évvel ezelőtt tudatos döntéssel hozták létre páran, akik ezzel el is vették a Fényt az emberektől. A Valódi Tudást. Azt, ami az embernek ahhoz kell, hogy uralni tudja a sorsát – és ne más uralkodjon felette.

Hiszen azt a nagyjából ötven csillagképet - amit a Teremtő az Égre rajzolt nekünk segítségül a földi világban való tájékozódáshoz (ide értve a Kígyótartót és a Nimródot is) - egyszerűen lebutították 12 egyenlő szeletkére. A csillagképek azonban nem egyenlők, s ennek oka van. Ráadásul tudjuk, hogy Fénye CSAK a csillagnak van, a bolygónak nincs! A Naprendszer kilenc bolygója a Naptól, a központi csillagtól (!) kapja a fényét. Ha megnézel egy horoszkópot (nyugati asztrológia), akkor abban egyetlen fény-forrást találsz, a Napot. Ha megnézel egy asztrozkópot (ősi magyar csillagbölcselet, asztrozófia), akkor abban megszámlálhatatlanul sok fény-forrást találsz, hiszen berajzolunk a születési képletbe a tíz bolygó köré vagy 24 csillagképet.

A valódi Fény-üzenet, azaz az isteni üzenet (és ezáltal az istentudás) a valós, égbolton kirajzolódó csillagképekből érkezik tehát. Egy egyszerű példa. Ha megnézzük a Nyilas csillagképet azt látjuk van egy nyílvesszője, amivel megcéloz valamit, van egy keze, amivel elenged, van egy feje, ami felett ott az isteni védelem az Égi Pajzs, s a lába mellett még a Déli Korona is ragyog, mely a Magyar Szent Korona szimbóluma. Ha megnézzük a nyilas zodiákus jelét asztrológiailag, látjuk mindezt az üzenetet benne? Nem.

Azt is mondhatnám, minél közelebb kerülsz a csillagok fényéhez a csillagképek által, annál közelebb kerülsz a benned élő Fényhez, a benned élő Istenhez.

Érzed a különbséget? Az egyik isten üzenete (csillagképek, asztrozófia), a másik az ember üzenete (mesterségesen létrehozott 12 zodiákus, asztrológia). Milyen szintről szeretnél inkább útmutatást kérni, ha segítségre van szükséged: isteniről vagy emberiről?

Nézzük konkrétan a jelen helyzetet. Együtt áll tehát a bak zodiákus (mesterséges) jelében a Plútó, a Szaturnusz és a Jupiter. Ez egy alapszinten valóban azt jelenti, felerősíti a sorsfeladatunkat, általában is a nagy feladatok éve, amire megoldások kell szülessenek bennünk. Az anyag világában hoz mély változásokat - ide értve a pénzügyi dolgokat is. Valamint a kézzelfoghatóság törvényére figyelmeztet – azaz csak az maradhat, ami valóban értékes és a gyakorlatban is megállja a helyét. Egyben jó hír, hogy segít kézzel foghatóvá tenni a minőségi változást. De ha nem nézek fel az égre, ha nem veszem figyelembe, hogy a nagy együtt állás felett a Nyilas csillagkép elengedő keze és a Sas csillagkép ragyog, akkor nem értem az egész változásnak a magas rendű célját, s nem értem, hogy lehet jól, istenien megoldani.

Ez pedig főleg az elengedés képessége. Ez kell, hogy megszülessen most bennünk – egyénileg és emberiség szintjén is. El kell engedni mindent, amiben nincs szeretet, ami nem valódi érték, amiben nincs benne az Isteni Tudás. Illetve a Nyilas nyilával a Skorpió Szívét célozza meg, tehát ebben az évben a fókuszt, a figyelmünket elsősorban erre kell kihegyezni: a SZERETETRE. A Szeretet Törvényét élni a hétköznapokban, tanítani, átadni társainknak. Egyfajta fókuszváltásról van szó! A Plútó üzenete szerint akár teljesen másra kell mostantól a figyelmünket fordítani, mint amire eddig irányítottuk. Ezt megléphetjük önként is, vagy ha nem, akkor megérkezik tanítás formájában a szigorú Szaturnusz által. (A világban már elindult.)

Fontos tudni, hogy a Jupiter a növekedés, a Nyilas a nyilával pedig valamit célba vesz! Az évben rejlő nagy tanítás és egyben nagy lehetőség tehát, hogy amire a figyelmedet fordítod – amit megcélzol - az naggyá nő. Ha valamire tudatosan vigyázni kell idén, akkor pont ez! Mire fordítod a figyelmed? Ha a hírekből áradó rémségekre, félelemkeltő hatásokra, akkor ez fog naggyá nőni, megerősödni, mint energia. De ha képes vagy az elmédet kontrollálni és radikálisan elfordítani innen a figyelmedet, s valami jóra átirányítani, akkor AZ fog megerősödni. Ehhez persze önuralom kell. A meditáció pont ehhez segít, hogy képes légy uralni a gondolataidat, tudatosan irányítani jobbra vagy balra.

Figyelj istenre. A szeretetre a hétköznapokban. Vagy szívbeli terveidre, álmaidra. Álmodj nagyot! Most lehet. Tégy ebbe energiát figyelmed teremtő erejével.

Aki ezt meg tudja csinálni, az szárnyalni fog, azaz eggyel feljebb emelkedik az isteni minőség, a boldog, örömben megélt élet felé, hiszen a Sas a Tejút felé száll!  

Tehát a nagy kiemelkedés és a szárnyalás éve lehet az idei év. A feltétele az elengedés (ide értve a meditációban megjelenő azon hatást is, amikor az egót kis időre elengedjük). Feltétele a fókuszváltás.

Nézzük tovább.

A 2020. esztendőben az imának sorsfordító ereje van! Hiszen a Jupiter és a Plútó háromszor is együtt állnak. Különösen a magyar emberek által, magyar nyelven elmondott imának van átütő, akár csodával határos ereje. A magyar nyelv ősi, titkos mágikus varázsereje miatt.

Ezért a legtöbb, amit itt és most a jelen helyzetben, valamint egész évben tehetünk az az, ha továbbra is a szereteten, illetve a jó, a szép, az örömteli dolgokon tartjuk a fókuszunkat – hogy ezt növeljük energiáinkkal – és minden alkalommal, amikor tehetjük elmondunk egy imát Istenhez vagy Boldogasszonyunkhoz. De mostantól nem csak kérve a segítséget, hanem közben már biztosan tudva annak megvalósulását. Azaz az imán is érdemes változtatni: a siránkozó könyörgésen túllépve a saját pozitív teremtő erőinket beleadva és az égi segítséggel együtt működtetve azt. Hiszen annak is eljött az ideje, hogy megértsük: felelősek vagyunk az életünkért. A Teremtő is csak akkor tud segíteni, ha te nem gátolod őt kételyekkel, félelmekkel. Mivel ott él bennünk is az ISTEN, ott ragyog az Isteni Fény bennünk, el kell végre hinni, hogy ez nem csak „ott kint” van, hanem itt BENT is. Ez már önmagában egyfajta dimenzióugrás.

Magam részéről minden hónapban le fogom írni az imának legalkalmasabb kozmikus időpontokat (a csillagtitkok oldalon a bal oldali linkek között található Nemzeti Ima), s kérek mindenkit, aki szívében egyetért a terjesztésükre és a közös imára. Szükség lesz rá idén, hogy varázsló imánk erejében összefogjunk!

A legerősebb Nemzeti Ima időpontok tavasszal:

Április 04-05-06. Ez a Jupiter – Plútó együtt állásának első időpontja.

Ezen belül Nemzeti Imára vagy más egyéni imára az április 05. 8 óra és az április 06. 15 óra, valamint az április 08. 14 óra ajánlott. Ennek a háromnak lesz a legnagyobb, legátütőbb ereje! Kérem, aki tud szervezzen rá közös imákat – nagyon figyelve az imában szereplők örömteli, szeretetteljes lelki állapotára az ima pillanatában. A közös éneklés mivel örömmel tölt el, segítség lehet ebben.

Természetesen egyéni szinten is nagy segítség, akár sorsfordító vagy gyógyító hatása is lehet, ha valaki egy konkrét dologért imádkozik. Az imában rejlő regeneráló, gyógyító erők különösen főszerephez jutnak idén, hála a Plútónak. Egy nehéz helyzetből vagy egy betegségből való felépülésben óriási segítség egész évben a visszatérő imák láncolata és a kitartó hit. Nem csak az istenbe vetett hit, hanem a gyógyulásnak a biztos, kitartó tudása. (Wass Albert: Hagyaték.)

Mivel március elejétől kerül együtt állásba a Jupiter a Plútóval, ezért a további időpontok imádságra a nemzetért, a világért vagy szeretteinkért:

március 05. 17 óra, március 11. 20 óra, március 18. 11 óra (!), március 28. 14 óra, április 22. 14 óra, április 29. 21 óra.

A Jupiter és a Plútó márciustól aztán szinte egész évben egymás mellett is maradnak. Ráadásul ők háromszor fognak szorosan együtt állni. Tudjuk, három a magyar igazság, tehát ennek most kicsit nagyobb jelentősége van, mint a szaturnuszi hatásnak (bár az is alap-dallam lesz). Ez a három együtt állás kifejezetten óriási sikert hozhat! Olyan nagy szerencse és áldás érkezhet meg életünkbe, amiről korábban talán nem is álmodtunk. 

A Jupiter az igazság üzenete is, tehát az idei esztendő másik fontos hatása, hogy sorsunk legmélyebb igazságai mutatkoznak meg feketén, fehéren. Minden eddigi hazugság vagy önbecsapás radikálisan a felszínre tör, hogy a Teljes Igazság talaján folytathassuk tovább életünket. És pont az Igazság felbukkanása ad sorsfordító erőt! (Még ha esetleg először nehéznek tűnik, felforgatónak éljük meg, akkor is.)

Az idei évhez tartozik az Égi Terv erőteljes, kikerülhetetlen megjelenése is az anyagban (az, amit leszületés előtt magunknak terveztünk el Fent). Mivel egy szigorú szaturnuszi dallam is hallható a háttérben, ezért nem tudjuk majd elfordítani a tekintetünket róla (hiába próbáljuk), mert a figyelmünket ide fogja irányítani. Ez azt is jelenti, ha például úgy írtad a Tervedet mielőtt leszülettél, hogy idén egy nagy átalakuláson keresztülmész a fejlődés érdekében, akkor most dönthetsz: megélheted úgy is, hogy hozol magadtól egy radikális döntést és valamin, valamit teljesen megváltoztatsz – vagy megélheted úgy is, hogy „kívülről” érkezik meg ez a radikális hatás az életedbe (utóbbi a nehezebb út). Tehát van választási lehetőség ilyen szinten is!

A Nyilas a Teremtővel való közvetlen kapcsolatfelvétel csillagképe. Egyben a táltosok ősi tudását rejti, őrzi, hirdeti. Azt, amiről Wass Albert ír a Hagyatékban. Az isteni törvényeket, őseink tudását átütő erővel tudjuk most lehozni az anyagba és működtetni a gyakorlatban.  

Ezért lesz az idei év az Istentudás Éve. A Táltostudás Éve. Ha megérezzük egyéni felelősségünket, ha képesek vagyunk gyökeresen változtatni, ha erős a hitünk és tudjuk, éljük az istent a szívünkben.

Ez jelenthet egy egyszerű - de nagyon hatásos - változást a hozzáállásunkhoz, ami a hétköznapi életünkben tud megjelenni, s része a Szeretet Törvényének. Például, ha valakivel eddig rosszban voltál vagy megbántott, esetleg nem úgy viselkedik, ahogy te elvárnád, akkor állítsd le a negatív érzéseidet, gondolataidat vele kapcsolatban és kívánj neki valami jót,valami szépet! ("Kívánom légy boldog, legyen ma is szép napod, szálljon rád áldás!") A körülöttünk lévő világ valahogy így varázsolható át - teljesen. Ha ez a szeretetteljes hozzáállás - a "nehéz" emberekhez is - egyfajta szokássá válik. 

 

Az év másik vonulata, az is, hogy mindaz, amiről eddig azt gondoltuk sohasem változik, az változik meg gyökeresen most. A berögzült, megkövesedett formák és rendszerek gyökeres átalakulásának időszaka, egy magasabb minőség érdekében. (Hatása főleg a következő évben érezhető teljesen, most indul el a folyamat.)

És ha esetleg elsőre talán nehéz is ez a változás, feladatokkal jár vagy nem értjük az okát, akkor is igaz rá a kozmikus energetikai törvény: minden életképtelen vagy szeretet nélküli dolog, amit most a Plútó elvisz, az csak azért van, mert a legtöbbet akarja kihozni belőlünk, meg akar emelni minket, s egy sokkal jobb, szebb, fényesebb kerül a helyére. Hogy tökéletes gyémántként ragyoghasson fényünk.

Főleg év elején és tavasszal lesz igaz, ha eddig esetleg azt gondoltam valamivel kapcsolatban csak „eddig” tudok elmenni, ez a „határ”, akkor pont ezt tudjuk most magunkban átugrani! Ehhez ad erőt a Plútó. A félelemből vagy önbizalomhiányból húzott belső falak, a kiteljesedést gátló belső korlátok meghaladásának éve. Ez nagy lehetőség. Hisz’ óriási sorsfordító erőt kapunk ahhoz, hogy a „lehetetlent” – vagy amit eddig annak hittünk – megugorjuk. Ezáltal pedig ahol eddig vesztes voltál, ott győzni fogsz.

Az idei év jelmondata: Ha a határaidat átléped, ha képes vagy radikális döntésre, ha a szeretetre helyezed a fókuszt, győzni fogsz!

És hol vár a győzelem? Mert sok lesz idén a feladat, a próba, a kihívás, tehát fontos tudni, hogy bizony vár ránk. Év végén, a Jupiter és a Szaturnusz harmadik együtt állásában, hiszen egészen pontosan a Nyíl csillagkép alfa csillagánál lesz, mely a győzelem szimbóluma! Ez a különleges együtt állás majd 2020. december 21-n köszönt be, pontosan a téli napforduló pillanatában, mint Jézusi Szerencsecsillag. Korszakalkotó!

Tehát tudni kell, aki idén istennel megerősíti a kapcsolatot (mind a Teremtővel, mind belső isteni önvalójával), aki figyelmét tudatosan a szeretetre, a szépre, a jóra irányítja, aki képes megugorni önmagát, aki áramoltatja a hétköznapjaiban a Szeretet Törvényét, arra év végén győzelem vár. 

Persze mindez egy összetett folyamat, tehát a belső győzelem érzése egész évben újra és újra visszatér, hiszen többször is megjelenik az Égen a Nyíl energiája a Szaturnusz által. Méghozzá a másik a nyári napfordulón lesz: június 20-21-22. Illetve a tavaszi napéjegyenlőség idején, március 28-31-ig szintén megjelenik.

Érdekes hatás, hogy mindhárom „győzelmi” szimbólum napfordulatokhoz kapcsolódik, ami egyrészt a Fény győzelmét is ígéri a sötétség felett – másrészt azt üzeni, olyan új korszak indulhat el (egyénileg, s csoportszinten is), amely az isteni minőség felé emel.

Ez az égi üzenet tehát azt jelzi, igenis képesek vagyunk megoldani a nehézségeket, kiállni a próbákat! Képesek leszünk egy – egy nehéz, akár kilátástalannak tűnő helyzetből felállni és győzelmet aratni. Mert az idei év energiái ebben is segítenek. Egyénileg és csoportszinten is.

Épp ezért gondolom, hogy a Kínából elindult hatás felett is győzelmet tud aratni az emberiség. Szerintem már áprilisban, de ha nagyon sok negatív energia megy ki addig a térbe a tudatos félelemkeltéssel, akkor több időbe kerülhet ezt imáinkkal semlegesíteni. (Mert kell!) Így előfordulhat, hogy a végső győzelem a nyár elején, de legkésőbb a téli napfordulóval köszönt be. Egyéni felelősségünk ismét óriási. Mire fordítod a figyelmed – azaz minek adsz energiát? Nagyon figyelj. 

Persze van tanulnivaló a kínai hatásból is. És itt tényleg fontos lesz majd megállni és levonni a következtetéseket, hisz átértékelődik sok minden a végére. És pont ez a cél, mert át is kell, hogy értékelődjön. Épp ez az Isteni Üzenet az idei évben. Kérdés, tanulunk –e belőle? Ha igen, miénk a győzelem. És miénk lehet a szintemelkedés is.

A Jupiter és a Plútó tehát április elején, majd június 30-n, végül november 12-n állnak együtt szorosan. Mindhárom a bak jelében lesz, de a Nyilas csillagkép elengedő kezénél és a Sas csillagaival is érintve. És utóbbi a magasabb hívó szó, ott van a megoldás! (Ahogy fent írtam róla.) Mindháromban megjelenik az ima, a hit és az igazság sorsfordító ereje. 

Ha a Plútó a radikális átalakulás, akkor a Szaturnusz épp az ellenkezője, a stabilitás, az állandóság. Érdekes, hogy idén ez a két látszólag ellentétes energia kéz a kézben jár! Egymást támogatja! És ez nagyon jó hír. Ez azt jelenti ugyanis, a bölcs Szaturnusz nem engedi a vadul tomboló Plútót teljesen „kibontakozni”, higgadtan visszafogja ahol és amikor kell. A szenvedélyes Plútó pedig megadja azt a szerelmetes lendületet a változáshoz, amit a Szaturnusz eddig félelemből meggátolt. Zseniális páros! Ritka szép kozmikus pillanat. Lényegében az idei év energetikája segít a gyökeres változást megfontoltan, de kitartóan végig vinni - a szárnyalás és a minőségi emelkedés célkitűzésével.

Itt van tehát még egy fontos titok: nagy lehetőség, hogy ami most gyökeres változáson megy át, az egyben időtálló legyen. Annak, aki jól éli meg ezt az időszakot a minőségi emelkedés hosszú távú lesz, akár örökre szól!

A tavaszi időszakot mindenképpen ki kell emelni az éven belül. Ez lesz ugyanis az a ritka, kozmikus pillanat, amikor négy erőteljes bolygó áll együtt! A Szaturnusz, Plútó, Jupiter mellé besétál a Mars. A csúcsa a tavaszi napéjegyenlőség (március 20-21.), de közvetve március 15 - 31. között végig érződik. Pillérei: március 20. (Mars-Jupiter), március 22. (Szaturnusz a vízöntőbe lép), március 23. (Mars-Plútó), március 31. (Mars-Szaturnusz). Új korszak veheti kezdetét, akár teljesen új, mint ami mögöttünk van (bármely témában). Ennek létrehozása kihívásokkal, próbákkal jár, de a végén felszabadulás és egy új, tiszta "élet" a jutalma. Óriási erő van benne, s ezt a nagy erőt kapjuk a kezünkbe itt koncentráltan a sorsfordításhoz! A folyamaton belül a Mars-Plútó együtt állása a csúcspont egyértelműen. Március 22-23-ra érdemes tenni azokat a kardinális lépéseinket, amiktől korábban tartottunk, vagy ami ahhoz kell, hogy egy merev belső korlátot megugorjunk magunkban. A szárnyalás és a szintemelkedés feltétele ezekben a napokban kiemelten az önlegyőzés

Végül, nézzük meg a Szaturnusz táncát a vízöntő zodiákus jele és a bak jele között, mert ez is hoz egyfajta változást majd egy szinten. Május 11-n a Szati megáll az égen, hátrálni kezd, s július 02-n visszatér a bak jelébe. Így július 02. és december 17. között még utolsót időzik a bak jelében azért, hogy letisztuljon bennünk mi a sorsfeladatunk, valamint az, hogy mi a legfontosabb dolog most életünkben, amire figyelni kell. Másrészt a vízöntő forradalmiságát beleviszi a bak merevségébe, ezáltal szétrobbantja, megújítja az eddigi merev, életképtelen formákat. Hogy új rendszert építsen. Méghozzá a vízöntő zseniális energiájából adódóan olyat, amiben egyszerre vannak benne az örök emberi értékek és az újdonságok, a fejlődés tiszta szellemisége (hiszen a Szaturnusz és az Uránusz együtt uralkodik itt). 

Tehát miután idén a Plútóval karöltve határozottan szétrobbantja mindazt, ami értéktelen, életképtelen vagy az isteni elvnek nem felel meg, ezt követően majd új rendszert épít fel 2021-tól. 

 

 

Összegezve.

Visszatérő hatás lesz idén, azaz tanulandó feladatunk, hogy el kell engedni mindent, ami nem Fény. Amiben nincs szeretet, ami nem valódi érték, vagy ami legfontosabb Isteni Céljainkról elvonta eddig a figyelmet. Ezt a Célt a Nyilas nyila mutatja meg, amely nem csak a Tejút Szívével van közvetlen összeköttetésben, de a csillagos égbolton a mögötte lévő Skorpió szívét célozza meg. Egyértelmű az üzenet: engedj el mindent, ami elvonja a figyelmed a Szeretetről! És válts fókuszt! Ha kell radikális döntéssel, teljesen a Szeretet, a Szerelem elvére helyezve a figyelmed. A társaddal, a családoddal, a barátaiddal az egyszerű hétköznapi pillanatokban is megélve. Az élet, a földi létezés felé is örömmel, szerelemmel fordulva, abban a szépséget meglátva. Szeress bele a létezésbe, a hétköznapok apró csodáiba és erre figyelj.  

Fontos elv egész évben, hogy figyelmünket tudatosan irányítva igazán lényeges céljainkra fókuszáljunk. Ez a képesség főleg meditációban tanulható meg (mert összefügg az elme uralmával). De másrészt tudjuk elengedni a célhoz vezető általunk kitalált „egyetlen” utat. Az elvárásokat.  Az ego görcsös akarását, merevségét. És akiben a Célra való tökéletes fókusz és ez a fajta elengedettség együtt megjelenik (mint belső képesség) és működni tud, arra győzelem vár. A kettő együtt emel a Plútó szárnyaival egy magasabb „dimenzióba”. Aki esetleg ezt nem akarja vagy nem tudja megérteni, abból idén a kozmikus hatások mindezt kikényszerítik.

Választhatsz a két út között. A te kezedben van a gyeplő. Elengedheted, ha akarod – vagy felülhetsz végre ragyogó Fény Paripádra, szorosan megragadva isteni gyeplődet, így egy magasabb minőségbe emelkedve. Fizikai, lelki és szellemi szinten is.

 

S ha adódik egy, egy nehéz pillanat csak állj meg egy percre, keress egy nyugodt zugot és csukd le a szemed. Képzelj el egy gyönyörű, aranyszínű fát, melynek sugárzóan fénylő koronája az Égbe nyúlik, aranyszín gyökerei pedig erősen és mélyen kapaszkodnak a földbe. Ott áll mellette két fényes szarvas, koronájukban a napkorongot tartva. Látod milyen szép, milyen békés? Mennyi örömmel tölti fel a szíved. Lassan már láthatod a fa lombjai között kibontakozni a pirosban és sárgában pompázó szerelmetes tulipánokat is. Ha úgy érzed, nyugodtan menj oda a fához, s öleld át szorosan. Ha szeretnéd, most megteheted. Megölelheted. Hiszen ez a te Fád. 

Maradj így egy kicsit … Csendben … Szeretettel a szívedben….

S ha majd újra útnak indulsz a Hétköznapok Ösvényén már veled lesz ez a Fény, ez a szerelmetes isteni érzés. Látom, mosolyogsz.... Jól van. Mindent jól csinálsz!

 

 

 

Áldott, szárnyaló esztendőt kívánok, szeretettel:

Veres Mónika

 

 

 

Rövid vázlat, hogy mit kell tenni, ha az idei évből a minőségi emelkedést akarod kihozni:

 • megtalálni és megtartani a számodra legfontosabb Szent Célt
 • célra tartás képessége (fókuszban maradni)
 • figyelmedet a valódi értékekre, a szeretetre, a jóra kihegyezni
 • figyelmedet minden másról (ami negatív) tudatosan elvonni
 • megérteni a törvényt: amire a figyelmemet fordítom az naggyá nő
 • elengedés képessége (belső elengedettség is)
 • meditáció
 • ahol radikális változtatás szükséges azt határozottan meglépni
 • a Teremtővel bent a szívedben felvenni a kapcsolatot és tartani
 • ima, Nemzeti Ima !
 • önlegyőzés (szíverőből kitérni a konfliktusok elől) 
 • hinni, tudni, hogy ragyog benned az isteni Fény
 • egyre jobban megélni azt az állapotot, hogy az isteni én irányítja az egót és nem fordítva
 • eddigi korlátaidat szenvedéllyel megugorni  
 • a Szeretet Törvényét követni kicsiben, s nagyban is
 • áldást kérni arra is, aki megbántott vagy nem szeretted eddig

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.